ใน 5 พ.ย.60 พณฯ จักร บุญ-หลง ออท.ไทย/ย่างกุ้ง และ ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ ส่ง พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ง์ ผบ.ทสส.มม.

Release Date : 06-11-2017 00:00:00
ใน 5 พ.ย.60 พณฯ จักร บุญ-หลง ออท.ไทย/ย่างกุ้ง และ ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ  ส่ง พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ง์ ผบ.ทสส.มม.

ใน 5 พ.ย.60  พณฯ จักร บุญ-หลง ออท.ไทย/ย่างกุ้ง และ ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ ส่ง พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ง์ ผบ.ทสส.มม. ณ สนามบินกรุงย่างกุ้ง  ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ Defence and Security 2017 ที่ประเทศไทย