ใน 12 พ.ย.60 เวลา 0800 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ เป็นผู้แทน สอท.ไทย/ย่างกุ้ง วางพวงมาลาในพิธีรำลึกทหารพันธมิตรที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

Release Date : 14-11-2017 00:00:00
ใน 12 พ.ย.60 เวลา 0800 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ เป็นผู้แทน สอท.ไทย/ย่างกุ้ง วางพวงมาลาในพิธีรำลึกทหารพันธมิตรที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

ใน 12 พ.ย.60 เวลา 0800 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ เป็นผู้แทน สอท.ไทย/ย่างกุ้ง วางพวงมาลาในพิธีรำลึกทหารพันธมิตรที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่  2 (Remembance Day)  ณ สุสานทหาร ภายในกรุงย่างกุ้ง (Rangoon City War Cemetery) จัดโดย สอท.สหราชอาณาจักร/ย่างกุ้ง