ใน 30 พ.ย.60 สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเนปิดอว์

Release Date : 04-12-2017 00:00:00
ใน 30 พ.ย.60  สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเนปิดอว์

          ใน 30 พ.ย.60  สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเนปิดอว์ โดยมีแขกเกียรติยศได้แก่     นาย จ่อ ติน สเหว่ รมต.ประจำสำนัก ทปษ.แห่งรัฐ  สำหรับแขกฝ่ายทหาร (ผู้แทนกองทัพ สมม.) ได้แก่ พล.ท.มิน หน่อง ผบ.สำนักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 /ประธานร่วม RBC ไทย-เมียนมา
 
          ทั้งนี้ ในปีนี้ สอท.ฯ กำหนดจัดงานวันชาติฯรวม 3 ครั้ง ได้แก่ 
               - 30 พ.ย. ที่กรุงเนปิดอว์โดยมุ่งเน้นเชิญแขกที่เป็นข้าราชการเมียนมาในกรุงเน ปิ ดอว์
               - 3 ธ.ค. ที่สอท.ย่างกุ้ง โดยมุ่งเน้นเชิญแขก ขรก. เมียนมา และคณะทูต ตปท. ในย่างกุ้ง
               - 5 ธ.ค. ที่ สอท.ย่างกุ้ง สำหรับคนไทยในเมียนมา