ใน 3 ธ.ค.60 สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ทำเนียบ ออท.ไทย กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 04-12-2017 00:00:00
ใน 3 ธ.ค.60  สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ณ ทำเนียบ ออท.ไทย กรุงย่างกุ้ง

          ใน 3 ธ.ค.60  สอท.ไทย/ย่างกุ้ง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ณ ทำเนียบ ออท.ไทย กรุงย่างกุ้ง
 
          ทั้งนี้ ในปีนี้ สอท.ฯ ได้กำหนดจัดงานวันชาติฯรวม 3 ครั้ง คือ
               - 30 พ.ย. ที่กรุงเนปิดอว์โดยมุ่งเน้นเชิญแขกที่เป็นข้าราชการเมียนมาในกรุงเน ปิ ดอว์
               - 3 ธ.ค. ที่ทำเนียบ ออท. ไทย/ย่างกุ้ง โดยมุ่งเน้นเชิญแขก ขรก. เมียนมา และคณะทูต ตปท.                     ในย่างกุ้ง
               - 5 ธ.ค. ที่ ทำเนียบ ออท.ไทย/ย่างกุ้ง สำหรับคนไทยในเมียนมา