ใน 8 - 9 ม.ค.62 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ และ ผชท.ตร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมให้การรับรอง ผบ.ทอ.ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ

Release Date : 11-01-2019 00:00:00
ใน 8 - 9 ม.ค.62 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ และ ผชท.ตร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมให้การรับรอง ผบ.ทอ.ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ

- ใน 8 ม.ค.62   เวลา 0900 ให้การต้อนรับ ณ สนามบินทหารกรุง เน ปิ ดอว์

                   เวลา 1900 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ สอท.กรุงย่างกุ้ง โดยอุปทูตเป็นเจ้าภาพ

- ใน 9 ม.ค.62   เวลา 1500 ส่ง ณ สนามบินทหารกรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 8 - 9 ม.ค.62 ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 3 เหล่าทัพ และ ผชท.ตร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมให้การรับรอง ผบ.ทอ.ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง