ใน 17 ม.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Release Date : 01-02-2019 00:00:00
ใน 17 ม.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ใน 17 ม.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ รร.ชาเทรียม กรุงย่างกุ้ง  ทั้งนี้วันกองทัพของลาวจะจัดทุก ๆ 5 ปี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 17 ม.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี กองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง