ใน 7 - 9 ก.พ.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมกับ ผชท.ไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 4 เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ร่วมคณะ และส่ง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ณ กรุง เน ปิ ดอว์ และกรุงย่างกุ้ง

Release Date : 28-02-2019 00:00:00
ใน 7 - 9 ก.พ.62  ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมกับ ผชท.ไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 4 เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ร่วมคณะ และส่ง พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ณ กรุง เน ปิ ดอว์ และกรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 7 - 9 ก.พ.62  ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมกับ ผชท.ไทย/ย่างกุ้ง ทั้ง 4 เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ ร่วมคณะ และส่ง พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ณ กรุง เน ปิ ดอว์ และกรุงย่างกุ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง