ใน ๑๑ -๑๓ มิ.ย.๖๒ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมคณะ พล.ท.ณตฐพล บุญงาม จก.ขว.ทหาร ประชุมการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง (IEC) ระหว่าง ขว.ทหาร บก.ทท. กับ ขว.ทหาร กองทัพ มม. ณ กรุง เน ปิ ดอว์

Release Date : 17-06-2019 00:00:00
ใน ๑๑ -๑๓ มิ.ย.๖๒ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมคณะ พล.ท.ณตฐพล  บุญงาม จก.ขว.ทหาร ประชุมการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง (IEC) ระหว่าง ขว.ทหาร บก.ทท. กับ ขว.ทหาร กองทัพ มม.  ณ กรุง เน ปิ ดอว์

โดยมีสาระการประชุมที่สำคัญคือ การแลกเปลี่ยนการบรรยายซึ่งฝ่ายเมียนมาบรรยายเรื่อง "Indo - Pacific Strategy and Security Challenges" และ ฝ่ายไทยบรรยายเรื่อง "India's "Act East" Policy towards ASEAN: Trend and effect on Security"

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑๑ -๑๓ มิ.ย.๖๒ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมคณะ พล.ท.ณตฐพล  บุญงาม จก.ขว.ทหาร ประชุมการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง (IEC) ระหว่าง ขว.ทหาร บก.ทท. กับ ขว.ทหาร กองทัพ มม.  ณ กรุง เน ปิ ดอว์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง