ใน ๒๘ ก.ค.๖๒ น.อ.ภุชงค์ ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

Release Date : 31-07-2019 00:00:00
ใน ๒๘ ก.ค.๖๒  น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ใน ๒๘ ก.ค.๖๒  น.อ.ภุชงค์ ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สอท.กรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๘ ก.ค.๖๒  น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง