ใน ๒๙ ก.ค.๖๒ น.อ.ภุชงค์ ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ 92 ปี (The 92nd Anniversary of the Founding of Chinese People’s Liberation Army) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ รร.โนโวเทล กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 08-08-2019 00:00:00
ใน ๒๙ ก.ค.๖๒ น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ 92 ปี (The 92nd Anniversary of the Founding of Chinese People’s Liberation Army) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ รร.โนโวเทล กรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๙ ก.ค.๖๒ น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา ร่วมงานวันกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ 92 ปี (The 92nd Anniversary of the Founding of Chinese People’s Liberation Army) ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ รร.โนโวเทล กรุงย่างกุ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง