พระมหามัยมุนี

Release Date : 05-08-2015 00:00:00
พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสูงสุด)

      มหามัยมุนี แปลว่า มหาปราชญ์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเมียนมา ความสูง 4 เมตร หน้าตักกว้าง 3 เมตร เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก หล่อขึ้นในราว พ.ศ. 688  เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแสดงธรรมที่นี่และประทานลมหายใจ พร้อมทั้งประสาทพรให้สามารถเทศนาธรรมได้ พระมหามุนี จึงเป็นเสมือนตัวแทนสืบทอดพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า ซึ่งพิธีนึ้ก็ยังคงดำรงอยู่มาตราบจนถึงปัจจุบัน

 

   โดยพิธีล้างพระพักตร์ จะทำทุกวันเวลาประมาณ ตี 4 เป็นต้นไป ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ เพลงมโหรี พระเถระชั้นผู้ใหญ่พระพรมน้ำหอมที่องค์พระ ใช้ผ้าขนหนูที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายเช็ดหน้าองค์พระ แล้วนำผ้านั้นกลับไปบูชาที่บ้าน โดยอนุญาตให้ผู้ชายเข้าไปปิดทองที่องค์พระได้