5 มหาสถานบูชาสูงสุดของเมียนมา

Release Date : 04-08-2015 10:12:57
5 มหาสถานบูชาสูงสุดของเมียนมา

ความเชื่อเกี่ยวกับ 5 มหาสถานบูชาสูงสุดของเมียนมา
       เมียนมาเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในด้านพระพุทธศาสนา โดยจะเห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างทางศาสนบูชาสถาน ตลอดจนวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนได้ปรากฏศาสนบูชาสถานเกิดขึ้นมากมายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สืบเนื่องให้เกิดความเชื่อในเรื่อง 5 มหาสถานบูชาสูงสุด โดยมีความเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งถ้าใครมีโอกาศได้ไปกราบไหว้สักการะครบทั้ง 5 สถานนี้ จะถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญและเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิต โดย 5 มหาสถานที่ถูกยกให้เป็นมหาบูชาสูงสุด ประกอบด้วย 1.มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองย่างกุ้ง) 2.เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี) 3.เจดีย์ชเวสิกอง (เมืองพุกาม) 4.พระธาตุอินทร์แขวน (เมืองไจ๊ก์โถ่) 5.พระมหามัยมุนี (เมืองมัณฑะเลย์)
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
5 มหาสถานบูชาสูงสุดของเมียนมา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง