เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 07-08-2015 00:00:00
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

ทำเนียบเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ณ กรุงย่างกุ้ง

1. พันจ่าเอก เสน ปานเลิศ         ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2530 – 2533

2. พันจ่าเอก สุริยา ศิริสุนทร       ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2533 – 2536

3. พันจ่าเอก วิเชียร บัวสุวรรณ    ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2536 – 2539

4. พันจ่าเอก บุญเลิศ จันทรา      ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2539 – 2542

5. พันจ่าเอก อรรณพ หลิมนุกูล   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 – 2554

6. พันจ่าเอก อนุรักษ์ กันพรม      ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2554 – 2557

7. พันจ่าเอก พิชัย  พร้อมสันเทียะ   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2557 – 2560