ใน 9 พ.ย.60 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมงานวันชาติและวันกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (กล.ต.) ณ โรงแรมล๊อตเต่ กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 14-11-2017 00:00:00
ใน 9 พ.ย.60 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมงานวันชาติและวันกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (กล.ต.)  ณ โรงแรมล๊อตเต่ กรุงย่างกุ้ง