ใน 30 พ.ย.61 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ณ ทำเนียบ ออท.ญี่ปุ่นประจำกรุงย่างกุ้ง

Release Date : 10-12-2018 00:00:00
ใน 30 พ.ย.61 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ณ ทำเนียบ ออท.ญี่ปุ่นประจำกรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 30 พ.ย.61 ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ณ ทำเนียบ ออท.ญี่ปุ่นประจำกรุงย่างกุ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง