ใน 27 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา เดินทางไปร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุง เน ปิ ดอว์

Release Date : 05-04-2019 00:00:00
ใน 27 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา เดินทางไปร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุง เน ปิ ดอว์

ดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมพิธีสวนสนาม กิจกรรมกีฬา และงานเลี้ยงรับรอง ณ บก.กองทัพเมียนมา

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 27 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง และภริยา เดินทางไปร่วมงานวันกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุง เน ปิ ดอว์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง