ใน 29 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมกับทีมประเทศไทย/ย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รอง นรม./รมว.ยธ. และคณะ ในโอกาสเยือน สพม.อย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยาน กรุงย่างกุ้ง

Release Date : 05-04-2019 00:00:00
ใน 29 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมกับทีมประเทศไทย/ย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รอง นรม./รมว.ยธ. และคณะ ในโอกาสเยือน สพม.อย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยาน กรุงย่างกุ้ง

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน 29 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง ร่วมกับทีมประเทศไทย/ย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รอง นรม./รมว.ยธ. และคณะ ในโอกาสเยือน สพม.อย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยาน กรุงย่างกุ้ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง