เจดีย์ชเวสิกอง

Release Date : 04-08-2015 00:00:00
เจดีย์ชเวสิกอง

เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม (1 ใน 5 มหาบูชาสูงสุด)
         ชเว แปลว่า ทอง สิกอง แปลว่า ชัยชนะ  ชเวสิกอง จึงแปลว่า เจดีย์ทองคำแห่งชัยชนะ เจดีย์ชเวสิกอง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโบราณสถานเมืองพุกาม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ องค์เจดีย์มีสีทองอร่าม ความสูงของเจดีย์ประมาณ 98 เมตร

  ประวัติเล่าว่า พระเจ้าอโนรธา ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ ไว้บนหลังช้างเผือกและได้อธิษฐาน ให้ช้างเผือกเสี่ยงทายหาทำเลเพื่อสร้างเจดีย์ในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว โดยช้างเผือกได้เดินมาหยุดที่บริเวณนี้ จึงได้มีการสร้างเจดีย์ชเวสิกองในเวลาต่อมา  เจดีย์ชเวสิกองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฏ (หน้าผาก) และพระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุ) ยอดฉัตรประดับด้วยอัญมณีล้ำค่ามากมาย บริเวณรอบๆฐานมีแผ่นดินเผาบอกเล่าเรื่องราวชาดก ทางทิศตะวันออกมีหลุมสมดุลย์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว สร้างขึ้นเพื่อให้กษัตริย์ได้ทอดพระเนตรเงาของยอดองค์เจดีย์ที่สะท้อนผ่านเงาในน้ำ โดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมอง และในเชิงช่างยังใช้เป็นจุดสมดูลย์ของเจดีย์ได้อีกด้วย

    ความอัศจรรย์ของเจดีย์ชเวสิกอง

- แม้เจดีย์จะสูงเพียงใด แต่ก็ไม่มีการเสริมเหล็กข้างใน

- แม้เจดีย์จะมีเงา แต่เงาของเจดีย์ก็จะไม่โผล่หรือหลุดออกพ้นฐาน

- แม้แผ่นทองที่ปิดองค์เจดีย์จะมีการล่วงหลุด แต่แผ่นทองก็ไม่ปลิวออกพ้นฐาน

- แม้จะตีกลองเสียงดังเพียงใด แต่คนอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ยินเสียง

- แม้ฝนจะตกหนักเพียงใด แต่น้ำก็ไม่เคยท่วมขังบริเวณพื้นของเจดีย์

- แม้จะเป็นฤดูกาลใด แต่ต้นพิกุลบริเวณรอบเจดีย์ก็จะส่งกลิ่นหอมเสมอ